Certifikace

Systémem managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 prokazuje společnost schopnost trvale poskytovat produkty a služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky.

Systémem environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 vytváří záruku pro oblast ochrany životního prostředí - nejen v průběhu realizace staveb, ale i při běžné činnosti společnosti.


- Certifikát ČSN EN ISO 9001 a 14001
- Certifikát ČSN EN 9001
- Certifikát ČSN EN 14001

- údaje o registraci DPH

- aktuální výpis z OR