Kotlíková dotace

KOTLÍKOVÁ DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO ZDROJE TEPLA

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

V případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na soustavu zásobování teplou vodou bude dotace poskytována maximálně do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Chcete vědět více o programu Kotlíkové dotace? Celý popis programu naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí na stránce: Kotlíkové dotace