Reference 2012

AUSTIN DETONATOR objekt č.62, Vsetín

Investor: AUSTIN DETONATOR s.r.o.

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž ležaté splaškové a dešťové kanalizace, zřízení vodovodní přípojky, zřízení přípojky tepla a vzduchu. Kompletní rozvody vnitřního vodovodu včetně kompletace ZTI, rozvody ÚT a osazení otopných těles, včetně rozvodů vzduchu v lisované uhlíkové oceli.

Termín realizace: 06/2012-10/2012