Reference 2012

Jižní obchvat Opavy-rekonstrukce a přístavba haly SSMSK SO 03; SO 10

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Realizace: Dodávka a montáž ležaté kanalizace, nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT měděných rozvodů k novým otopným tělesům. Dodávka a montáž zařízení ZTI, osazení plynových kotlů, plynových teplovzdušných jednotek, jejich dopojení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy.

Termín realizace: 11/2011-06/2012