Reference 2012

Připojení věžové budovy na ul. Smetanova, č.p. 1484, Vsetín k CZT

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Z páteřního horkovodního potrubí byla provedena horkovodní přípojka z předizolovaného potrubí do věžové budovy, ve které byla zrealizovaná výměníková stanice, která je napojena na stávající rozdělovač rozvodů ÚT budovy. Nový ohřev TUV byl napojen na stávající rozvody. Součástí dodávky bylo elektro, měření a regulace, a další související práce.

Termín realizace: 07-08/2012