Reference 2012

Záchranná stanice Karolínka

Investor: Obec Karolínka

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž ležaté kanalizace, nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT měděných rozvodů k novým otopným tělesům, dodávka a montáž zařízení ZTI. Rozvody ÚT a TUV byly napojeny na stávající plynovou kotelnu v budově obecního úřadu Karolínka.

Termín realizace: 11/2012 -2/2013