Jak vybrat tepelné čerpadlo

 

Základní rady

Současný trh nabízí široký sortiment tepelných čerpadel, proto Vám nabízíme několik rad, které by Vám měly usnadnit nákup čerpadla. Není totiž jednoduché rozhodnout se, od kterého dodavatele a  jaké čerpadlo je nejlepší. Velmi důležitý je topný faktor celého systému v období topné sezony, protože správné nadimenzování a zapojení Vám přinese dobrý užitek a velké úspory.

Topný faktor tepelných čerpadel

Konstrukce tepelných čerpadel se téměř v ničem neliší, většinou obsahují dva výměníky – výparník a  kondenzátor, kompresor, kumulační nádobu, ekvitermní regulaci, apod. Pokud jde o topný faktor, musíte především vědět, za jakých podmínek byly hodnoty měřeny. Jde o to, že čím je vstupní teplota vyšší a čím je výstupní teplota nižší, tím vyšší je topný faktor.

Výkon a hlučnost čerpadel

Rovněž je velmi důležité dimenzování výkonu a zdroje tepelného čerpadla. Když je výměník poddimenzovaný, cena instalace je sice nižší, jenže v tom případě jste si pořídili drahý elektrokotel. Pokud je poddimenzován zemní kolektor, dochází k přepínání elektrokotle už při teplotě 0o a ekonomika provozu je celkově narušena. Dalším faktorem u tepelného čerpadla vzduch – voda je hlučnost vnější jednotky, především pokud je v hustší zástavbě. Většinou je udávána hlučnost vnější jednotky, aniž by bylo uvedeno, za jakých podmínek byla hodnota naměřena. Z tohoto důvodu doporučujeme vyžadovat údaj o hlučnosti, který je uváděn jako hladina akustického tlaku a vzdálenost, z jaké byla hodnota měřena.

Vyberte to správné

Pro správný výběr a nákup tepelného čerpadla není rozhodující cena, ale správné technické řešení, které bude nejvíce vyhovovat Vašim požadavkům. V tomhle případě totiž platí, že ne každé levné tepelné čerpadlo splní Vaše představy. Proto zcela jistě neváhejte při koupi tepelného čerpadla vynaložit větší investice, ony se Vám vrátí.

Na závěr je nutno říct, typ tepelného čerpadla musíte také vybírat s ohledem na konkrétní podmínky lokality. Do horských oblastí se příliš nehodí tepelné čerpadlo vzduch  - voda, výhodnější je systém s plošným kolektorem nebo hlubinným vrtem. V případě, že máte zahradu a bydlíte v oblasti, kde je mírnější klima, je výhodnější tepelné čerpadlo vzduch – voda.