Na co a kolik lze získat dotaci

 

Jednorázová fixní částka:

  • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
  • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
  • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
  • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
  • až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Podporované typy solárních systémů

Typ systému Výše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 80 000

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům]

 

v kombinaci se zateplením

Výše podpory [Kč/dům]

 

bez zateplení

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000
Plynový kondenzační kotel 35 000 25 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000