Reference 2012

AUSTIN DETONATOR přeložka inženýrských sítí RÁZTOKA

Investor: AUSTIN DETONATOR s.r.o.

Realizace: Demontáž stávajících rozvodů a následná dodávka a montáž nových horkovodních rozvodů z předizolovaného potrubí, vodovodního potrubí, kanalizačního potrubí, splaškového potrubí a potrubí stlačeného vzduchu. Součástí přeložky bylo zřízení nové inženýrské přípojky (horkovod, kanalizace, vzduch, voda) pro obj.44 a úprava a přemístění předávací stanice.

Termín realizace: 07-08/2012