Reference 2012

PENNY MARKET Karolínka

Investor: PENNY MARKET s.r.o.

Realizace: Byla provedena dodávka a montáž nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT ocelových rozvodů k otopným tělesům a vzduchotechnickým jednotkám, plus dodávka a montáž vnitřních rozvodů plynu, dodávka a montáž zařízení ZTI vč. zřízení samostatné kotelny pro market a zvlášť pro nájemce – řezník.

Termín realizace: 08/2012-01/2013