Reference 2019

Národní dům Prostějov – rekonstrukce kotelny

Investor: Statutární město Prostějov

Realizace: Předmětem veřejné zakázky byla výměna technologie ve stávající plynové kotelně III. kategorie, umístěná v 1. podzemním podlaží objektu Národního domu Prostějov. K vytápění jsou instalovány dva stacionární plynové kondenzační kotle (BRÖTJE) o jmenovitém tepelném výkonu jednoho kotle 28 – 117 kW, celkový regulovatelný výkon kaskády dvou kotlů je 234 kW. Odvod spalin od kotlů je proveden společným kouřovodem z plastového potrubí DN200 napojeným do stávajícího komínového průduchu potrubím DN200. Sání spalovacího vzduchu je přiveden pro každý kotel zvlášť plastovým kanalizačním potrubím DN160 z fasády objektu. Pro doplňování a udržování tlaku v topném systému je osazeno automatické vyrovnávací a doplňovací zařízení s odplyněním (REFLEX). Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový řídicí systém SIEMENS.

Termín realizace: 6-9/2019