Reference 2019

ZŠ Trávníky a Sychrov, Vsetín - ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST

Investor: Město Vsetín

Realizace: V rámci dotačního projektu "Řemeslo má budoucnost" byly provedené stavební úpravy a modernizace budov: laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny, sociální zázemí, sklady pomůcek, úklidové komory), odborné kabinety, školní poradenské pracoviště, nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, šatny a toalety pro potřeby nově vybudovaných kapacit, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor, zajištění bezbariérového přístupu a modernizace související inženýrské sítě v rámci stavby. Naší dodávkou byla kompletní část ÚT a ZTI.

Termín realizace: 11/2018 - 02/2019