Solární ohřev bazénu

 

Solární systémem máte možnost také si zabezpečit ohřev vody v bazénu a tím pádem si prodloužit koupací sezonu o několik měsíců. Solární ohřívač pohltí tepelnou energii ze slunečních paprsků a ten ji následovně předá vodě, proudící panelem. Solární ohřev bazénu bývá vyroben pevného polypropylenu, nezarůstá vodním kamenem, nezrezne a vodu dokáže ohřát na příjemnou teplotu.

Bazénový výměník pro solární ohřev

Pro ohřev vody v bazénu v solárním systému je používán plnoprůtočný nerezový bazénový výměník a ten zajišťuje přenos tepelné energie celému objemu vody v bazénu, který přejde přes filtraci.  Přenos tepla z kolektorů do bazénu se provádí speciálním bazénovým výměníkem, jenž odděluje solární okruh od bazénové vody. Vodu v bazénu nelze ohřívat přímo v kolektorech, jelikož chlor a další ošetřující přípravky mohou poškodit potrubí, které je uvnitř kolektorů. Bazénový výměník lze připojit na filtrační okruh bazénu a teplo bude předáváno vždy, když bude spuštěná filtrace. To ovšem není vždy nejlepší řešení vzhledem k vysokému příkonu filtračního čerpadla. Daleko výhodnější je zřídit zvláštní okruh se samostatným čerpadlem, je to daleko úspornější.

Instalace

Plocha kolektorů u venkovního bazénu by se měla rovnat ½ plochy bazénu, u  vnitřního bazénu by mělo pokrytí být zhruba 100%. To znamená plocha vnitřního bazénu je rovná ploše slunečních kolektorů. Pokud je bazén zakrýván, např. na noc, potřeba kolektorů se snižuje asi o 30%, u  venkovního by mělo být pokrytí kolektory asi 35% a u vnitřního bazénu 70% plochy hladiny. Pokud jste vlastníkem vnitřního bazénu, musíte počítat se zvýšeným nárokem na počet kolektorů z důvodu podstatně delší sezony než je tomu u venkovního bazénu.

Hlavní výhody

Výhoda solárního ohřevu bazénu spočívá v tom, že jde o velmi úsporný systém, je dosti šetrný k životnímu prostředí, je vhodný pro všechny bazény s filtrací a je povětrnostně stálý.